De Bosatlas van de duurzaamheid

De Bosatlas van de duurzaamheid
Titel: De Bosatlas van de duurzaamheid
Bestelnr.: 9789001120283
Uitgever: Wolters-Noordhoff B.V.
Prijs : € 29,95
VorigePlaats in winkelwagentje

De Bosatlas van de duurzaamheid brengt een complex en actueel fenomeen in kaart. De atlas laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en een tekort aan zoet water. De atlas geeft ook inzicht in de afspraken die er in internationaal verband zijn gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Maar de nadruk ligt toch vooral op een vlootschouw van concrete maatregelen die burgers, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. De Bosatlas van de duurzaamheid geeft u een actueel overzicht, aantrekkelijk vormgegeven in talloze kaarten, diagrammen en infographics.

'Wie denkt dat aantasting van het milieu iets is van de afgelopen decennia wordt door de Bosatlas van de duurzaamheid snel uit de droom geholpen. Kijken we alleen al naar Nederland dan zien we door de eeuwen heen een reeks duurzaamheidsproblemen waar oplossingen voor werden verzonnen', aldus het Friesch Dagblad.
'De atlas is geschreven voor de huidige stikstofcrisis uitbrak. Maar de keerzijde van de moderne landbouw voor de biodiversiteit komt zowel in het hoofdstuk natuur als het hoofdstuk voedsel aan de orde. De atlas wijst op de mogelijkheid van een kringlooplandbouw waarbij bijvoorbeeld mest uit de veehouderij na bewerking in de akkerbouw kan worden gebruikt, waardoor er veel minder kunstmest nodig is. 

Wat de Bosatlas erg leuk maakt om door de bladeren en te lezen zijn allerlei weetjes waarmee de pagina's zijn gelardeerd. Zo weet ik nu dat slootkanten, hagen en greppels 2,1 procent van de akkerbouwgrond beslaat en dat zich daar 96 procent van de biodiversiteit bevindt'.

 

Liefhebbers van dit artikel kochten ook:

Veertigdagentijd            
Veertigdagentij- d
Dietrich Bonhoeffer
           
€ 16,99