Basisboek ethiek / druk 1

Basisboek ethiek / druk 1
Titel: Basisboek ethiek / druk 1
Auteur: Dalen, W. van
Bestelnr.: 9789001300029
Uitgever: Wolters-Noordhoff B.V.
Prijs : € 23,95
Vorige

In onze samenleving doen zich regelmatig vraagstukken voor waarover mensen morele standpunten innemen Het innemen van een morele standpunt zien we dagelijks in ons werk én wordt doorlopend van ons gevraagd. Het Basisboek ethiek wil dit alledaagse morele debat verbeteren. De vragen die we beantwoorden in dit boek zijn:
- Wat ben je aan het doen als je een moreel standpunt inneemt?
- Wat zijn de gevolgen voor je collega en voor je werk?
- Wat betekent je eigen morele oordeel voor je professioneel functioneren?
Het boek is geschreven voor hbo-studenten om hun morele competenties te verbeteren De student leert een moreel vraagstuk te ontrafelen in morele uitgangspunten om daarna tot een beter en systematisch onderbouwd oordeel te komen.
Met behulp van het Basisboek ethiek kunnen jonge professionals tot een eigen en gefundeerd oordeel komen.
Door te oefenen met deze materie zijn studenten beter in staat samen te werken, meer verantwoord een functie te vervullen en zelfstandiger beslissingen te nemen.
De didactiek in dit boek is gericht op het zelfstandig verwerken en toepassen van de theorie.