Basisboek Interviewen / druk 2

Basisboek Interviewen / druk 2
Titel: Basisboek Interviewen / druk 2
Auteur: Baarda, D.B.
Bestelnr.: 9789001700133
Uitgever: Wolters-Noordhoff B.V.
Prijs : € 24,99
Vorige

Het Basisboek Interviewen:
- geeft aanwijzingen voor het afnemen van interviews;
- is geschreven voor studenten in het hbo en wo, maar is ook interessant voor professionals;
- voor iedereen die in het kader van zijn werk open interviews moet afnemen.
- vereist geen specifieke voorkennis.
Het Basisboek Interviewen behandelt de voorbereidingen voor en het afnemen van een interview. Daarbij komen aan de orde:
- het hanteren van stiltes;
- het maken van samenvattingen,
- het doorvragen en het reageren op moeilijke situaties.
Didactische opbouw:
- De hoofdstukken beginnen met De doelen en begrippen die bekend worden verondersteld en eindigen met alle begrippen die aan De orde zijn gekomen.
- De theorie wordt toegelicht met veel voorbeelden.
- aan De hand van opdrachten werkt De gebruiker stap voor stap aan De opzet van een interview en aan De evaluatie van zijn interviewkwaliteiten.
Meer informatie is te vinden op www.baardadegoede.wolters.nl
Over de auteurs
De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Dr. D.B. Baarda en dr. M.P.M. de Goede doceren sociaal-weten-schappelijk onderzoek en verzorgen diverse trainingen.
Drs. A.G.E. van der Meer Middelburg was betrokken bij de training Open interviewen voor studenten sociale wetenschappen, voor het studieonderdeel leeronderzoek.