Beeldonderwijs en didactiek

Beeldonderwijs en didactiek
Titel: Beeldonderwijs en didactiek
Auteur: Schasfoort, Bas
Bestelnr.: 9789001896478
Uitgever: Wolters-Noordhoff B.V.
Prijs : € 69,95
VorigePlaats in winkelwagentje

In Beeldonderwijs en didactiek wordt vanuit de visie dat beeldtaal en spreektaal beide worden gebruikt als communicatiemiddel de verwantschap tussen taalonderwijs en beeldonderwijs duidelijk. Zo wordt het belang van beeldonderwijs benadrukt. Op een toegankelijke wijze komen alle relevante aspecten van beeldonderw?s in samenhang aan bod. Op een heldere en gevarieerde manier bespreekt, verklaart en onderbouwt het boek de mogelijkheden van beeldonderwijs in de schoolpraktijk. Zowel het maken van beelden als het beschouwen ervan komen aan de orde. Studenten kr?gen ook veel ideeën voor de stageprakt?k aangereikt. Het boek is erop gericht leerkrachten zelf verantwoording te laten dragen voor wat zij hun leerlingen aan beeldonderwijs aanbieden. Het geeft heldere informatie aan studenten die zich willen specialiseren in beeldonderw?s en biedt onmisbare basiskennis en informatie voor nlo-studenten en studenten van de eerstegraadsopleiding.Voor deze zesde druk is het hoofdstuk over creativiteit beter gestructureerd en herschreven. Er is nu ook meer aandacht voor recente ontwikkelingen in het denken over het onderwijs. ?-Een betrouwbaar handboek over beeldonderwijs en de mogelijkheden ervan binnen de schoolpraktijk;?-behandelt alle relevante aspecten van het beeldonderwijs in samenhang;?-richt zich op het maken van beelden, én op het beschouwen ervan.Op www.beeldonderw?sendidactiek.noordhoff.nl biedt Noordhoff digitale ondersteuning b? dit boek voor studenten en docenten. De website bevat onder andere extra oefenmateriaal, toetsen, suggesties voor eigen onderzoek en hulpmiddelen b? het maken van een planning.De auteursBen Schasfoort schreef ook De basis van beeldbeschouwen. Schasfoort was leraar in het basisonderwijs en tekenleraar in het voortgezet onderw?s en op de pabo. Hij werkte meer dan twintig jaar als leerplanontwikkelaar b? SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Ook was h? als docent verbonden aan verschillende academies voor beeldende kunsten.