Hoe ga je om met kinderen op school en m

Hoe ga je om met kinderen op school en m
Titel: Hoe ga je om met kinderen op school en m
Auteur: Woltjer, Gerda; Janssens, Harry
Bestelnr.: 9789001994426
Uitgever: Wolters-Noordhoff B.V.
Prijs : € 49,95
VorigePlaats in winkelwagentje

? uitgebreid getoetst en direct toepasbaar in de prakt?k? stevige pedagogische basis zodat elk kind zich veilig en geaccepteerd voelt? gericht op gezamenl? k handelen in hetbelang van het kindEen goede relatie met de ouders vergt soms heel wat stuurmanskunst van de leerkracht.Hoe ga je om met kinderen op school is een betrouwbaar kompas voor de leerkracht. Het stuurt op een succesvolle en positieve relatie met kinderen en ouders. Het boek biedt een solide pedagogische basis gericht op het welbevinden van elk kind.De volgende (deel)competenties en vaardigheden komen in het boek aan de orde: zicht op het zelfbeeld, zicht op jezelf(refl ectie), communicatievaardigheden, effectief belonen/straffen en goed omgaan met ouders.Hoe ga je om met kinderen op school is geschikt voor studenten en docenten aan de pabo en docenten in het primaironderw?s.Wat is er nieuw in de herziening?In deze zesde editie is het deel over reflectie geheel vernieuwd. Verder is het deel over omgaan met ouders uitgebreid met een hoofdstuk met gespreksstrategieën gericht op gezamenl?k handelen in het belang van het kind.Digitale ondersteuningOp omgaanmetkinderen.noordhoff.nl biedt Noordhoff Uitgevers digitale ondersteuning voor studenten en docenten b? dit boek. De unieke code voorin dit boek geeft toegang tot dit materiaal.? toetsvragen? samenvattingen? les- en prakt?kvragen? antwoorden op de vragenOver de auteursGerda Woltjer heeft ruime ervaring met het onderw? s, vanuit verschillende functies: als psycholoog, als beleidsmedewerker b? het ministerie van Onderw?s, Cultuur en Wetenschap en als inspecteur basisonderw?s. Daarnaast is Woltjer bestuurslid van Stichting Stapsgew?s Onderw?s.Harry Janssens heeft als pedagoog en onderw?sadviseur z?n eigen adviesbureau. Z?n specialisme is het strooml?nen vande zorg op de basisschool qua gedrag, werkhouding en leerprestaties. Janssens is ontwerper van het sociaal-emotioneelvolgsysteem 'Op School' en het kleutervolgsysteem BOSOS.