Basisboek communiceren

Basisboek communiceren
Titel: Basisboek communiceren
Bestelnr.: 9789006210163
Uitgever: Thieme Meulenhoff bv
Prijs : € 68,80
VorigePlaats in winkelwagentje

9789006210163 Flaptekst Basisboek Communiceren In het hbo-onderwijs is het ontwikkelen van competenties een essentieel onderdeel.Basisboek Communiceren biedt alles wat nodig is om excellente communicatievevaardigheden op te doen.Deze vierde druk van Basisboek Communiceren is geactualiseerd en uitgebreid zonderiets van zijn gebruiksgemak in te leveren. Goed leren communiceren begint bij inzichtin jezelf en in het effect dat je hebt op anderen. Daarom is er ruime aandacht voor zelfreflectie, intervisie en inzicht in het eigen communicatieve gedrag met bijvoorbeeldDISC en de Roos van Leary. Daarna volgen de hoofdstukken met verschillendecommunicatieve vaardigheden, behandeld aan de hand van publieksanalyse, doelformuleringen strategiebepaling. Framing, labeling, storytelling en piramideschrijvenzijn toegevoegd aan het publieksgericht schrijven.De communicatieve vaardigheden zijn overzichtelijk ingedeeld en de theorie is kernachtigtoegelicht en transparant door het gebruik van checklisten. Alle hoofdstukkenzijn bovendien voorzien van actuele links naar YouTube-filmpjes, achtergrondinformatie,voorbeelden en online zelftesten die de inhoud nog meer tot leven brengen.De vraagbaak en het register vergroten de gebruiksvriendelijkheid.Studenten kunnen hun vaardigheden trainen met praktische oefeningen en observatieformulierenvia www.basisboekcommuniceren.nl. Producten, feedback en refl ectiekunnen eenvoudig verzameld worden in een eigen digitaal portfolio. Door de uitgekiendecombinatie van leer en oefenstof biedt Basisboek Communicerenhbo-studenten alles wat nodig is om zelfstandig te werken aan hun communicatievecompetenties.De auteurs zijn docenten taalbeheersing/communicatieve vaardigheden.Olav Severijnen werkte bij Fontys Hogeschool te Tilburg en Nicole Pasis communicatietrainer en coach aan Avans Hogeschoolin 's-Hertogenbosch.

 

Liefhebbers van dit artikel kochten ook:

Handboek leefstijlgeneeskunde   Hulpboek medische kennis        
Handboek leefstijlgenees- kunde   Hulpboek medische kennis        
€ 66,95
  € 41,90