(Echt)scheiding en fiscale aspecten / 20

(Echt)scheiding en fiscale aspecten / 20
Titel: (Echt)scheiding en fiscale aspecten / 20
Auteur: Sonneveldt, F. / Zuiderwijk, J.C.L.
Bestelnr.: 9789012388139
Uitgever: Sdu Uitgeverij
Prijs : € 44,00
Vorige

Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met een groot
aantal vragen van juridische en financiŽle aard. Aan bijna al deze vragen kleven fiscale aspecten. Het
belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat worden. In deze monografie wordt
uitgebreid bij deze aspecten stilgestaan. Achtereenvolgens komen aan de orde een summier overzicht van
de relevante belastingwetten, een bespreking van alimentatieverplichtingen, de afwikkeling van een
(beperkte) huwelijksgemeenschap en de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Bij de behandeling van
deze complexe materie is gekozen voor een heldere, praktijkgerichte insteek voorzien van voorbeelden.
Frans Sonneveldt (1958) is partner van Mazars en actief binnen de Sectie Estate Planning te Den Haag.
Hij is hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden.Tevens is hij raadsheerplaatsvervanger
in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.
Johan C.L. Zuiderwijk (1966) is eveneens partner bij Mazars en actief binnen de Sectie Estate Planning te
Rotterdam. Hij publiceert en verzorgt regelmatig lezingen over het onderwerp (internationale) Estate
Planning. De fiscale begeleiding bij echtscheiding vormt hierbij een belangrijk speerpunt.
In de reeks MonografieŽn (echt)scheidingsrecht wordt getracht aan elk onderdeel van het met (echt)scheidingen
samenhangende recht aandacht te besteden. Dat gebeurt door in iedere monografie een specifiek
onderwerp op zo helder mogelijke wijze weer te geven. De reeks beoogt daarmee een totaalbeeld van het
(echt)scheidingsrecht te bieden, primair aan deskundigen en aan hen die dat willen worden. Daarnaast is
de reeks toegankelijk voor de leek die meer over een bepaald onderwerp te weten wil komen.