Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht

Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht
Titel: Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht
Bestelnr.: 9789013112511
Prijs : € 32,50
Vorige

Deze negende, op onderdelen ingrijpend herziene, druk van Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern en de systematiek van het ruimtelijk bestuursrecht, die naast de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omvat. Tevens worden in dit boek de ruimtelijk relevante onderdelen van het milieurecht, zoals de m.e.r.-plicht in de ruimtelijke ordening en de eisen inzake luchtkwaliteit, en van het natuurbeschermingsrecht behandeld. Evenals in de voorgaande drukken het geval was worden bij de behandeling van het ruimtelijk bestuursrecht zo veel mogelijk verbanden gelegd met de Algemene wet bestuursrecht.


Prof. mr. P.J.J. van Buuren is hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht, aan de Universiteit Utrecht en lid van de Raad van State. Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer is hoogleraar omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Mr. dr. J. Robbe is als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Leiden. Mr. dr. A.A.J. de Gier was hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft vanaf het allereerste begin in 1993 een belangrijke bijdrage aan dit boek geleverd. Hij overleed op 15 januari 2013.