Belastinggids 2019

Belastinggids 2019
Titel: Belastinggids 2019
Auteur: Flutsch, Paul; Rijff, Lisanne; Wisman, C
Bestelnr.: 9789013151558
Prijs : € 48,00
Vorige

De aangifte inkomstenbelasting staat weer voor de deur. Deze Belastinggids voor het aangiftejaar 2018 biedt u daarbij de helpende hand. Met een systematische, onderwerpsgewijze aanpak, inclusief vele tips waarmee u direct belasting bespaart. Belastinggids 2019 behandelt de aangifte per onderwerp. Alle relevante informatie over het betreffende aangifteonderwerp is daarbij zo veel mogelijk voor u geclusterd. Hierbij wordt steeds nauwlettend de link gelegd naar de vragenstructuur in het aangifteprogramma. Vanzelfsprekend treft u hierin alleen actuele bedragen en percentages. Deze aanpak maakt de gids tot een zeer praktische uitgave wanneer u aangifte doet met Avanzer Aangifte (voorheen KBP aangiftesoftware) of via het aangifteprogramma van de Belastingdienst. De Belastinggids is hťt alternatief wanneer u altijd de (recent opgeheven) Belasting Almanak van Reed Business Information (voorheen Reed Elsevier) gebruikte voor het verzorgen van de aangifte IB. De systematiek in beide uitgaven komt op hoofdlijnen overeen. In deze complete handleiding voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 heeft u alle actuele informatie binnen handbereik. Hierbij voorziet de uitgave ruimschoots in voorbeelden en tips. Vanzelfsprekend komen alle nieuwe wettelijke regels die gelden voor het aangiftejaar 2018 aan bod. De nieuwe rubrieken #vraag <(>&<)> antwoord# en #tips <(>&<)> trucs# maken de uitgave extra handig in gebruik. Bovendien wordt er in deze editie vooruitgeblikt naar wijzigingen in 2019. Denk hierbij onder andere aan: aanpassing van tarieven naar: 36,65% (1e), 38,10% (2e), 38,10% (3e) en 51,75% (4e); een verschuiving van de voorwaartse verliesverrekeningstermijn in box 2 van 9 naar 6 jaar; het voornemen om per 2021 over te gaan op een twee schijventarief in box 1, bestaande uit een laag tarief van 37,05% en een hoog tarief van 49,50%. Ook wordt het fiscale beleid van het ministerie van FinanciŽn verhelderd. Inclusief verslagen van Kamercommissies, beslissingen van de nationale Ombudsman en publicaties en commentaren uit de fiscale vakliteratuur. De nieuwste uitspraken van de belastingrechter die in uw voordeel (of dat van uw cliŽnt) kunnen uitpakken, zijn hierin meegenomen. Uiteraard mogen ook de laatste geldbesparende tips, voorbeelden en aandachtspunten niet ontbreken. Deze komt u in deze gids dan ook ruimschoots tegen! Op sommige punten gaat de uitgave zelfs nog een stapje verder, door verdedigbare standpunten te verkondigen, die de Belastingdienst mogelijk (nog) niet zonder meer overneemt. Waar dit speelt, is dit expliciet gemarkeerd. Met literatuurverwijzingen wordt gemeld of de kwestie onder de rechter is.