Ouder- en Kindzorg / druk 1

Ouder- en Kindzorg / druk 1
Titel: Ouder- en Kindzorg / druk 1
Bestelnr.: 9789023236481
Uitgever: Van Gorcum b.v., Konink.
Prijs : € 36,50
Vorige

'De Ouder- en Kindzorg (OKZ) is een vorm van maatschappelijke gezondheidszorg waarmee allerlei disciplines binnen de zorg van doen hebben of (kunnen) krijgen. Deze uitgave biedt een overzicht van die onderdelen van de OKZ waarbij de arts een rol speelt. Het boek volgt daarbij de leerdoelen die voor de applicatiecursus voor consultatiebureau-artsen zijn geformuleerd, maar sluit tevens aan op het 'Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg', dat in de komende jaren bepalend is voor de inhoud van de OKZ.

Ouder- en kindzorg: basisboek voor artsen is in eerste instantie geschreven voor artsen die (willen gaan) werken in de OKZ. Voor hen biedt het een theoretische verkenning van een boeiend werkterrein, een introductie die uitnodigt tot verdieping. Handboeken die de laatste jaren over de diverse onderdelen van de Ouder- en Kindzorg zijn verschenen bieden daartoe volop gelegenheid. Daarnaast geeft de uitgave nuttige informatie aan artsen die niet zelf op dit terrein werkzaam zijn, maar daar wel regelmatig mee in aanraking komen. Primair zijn dat huisartsen, aangezien zij alle kinderen zien die vanuit de OKZ verwezen worden. Ook voor specialisten en voor managers OKZ is het echter van belang te weten wat het consultatiebureau allemaal kan - en niet kan - en over welke gegevens de Ouder- en Kindzorg beschikt. Specialisten kunnen deze kennis toepassen bij de diagnostiek en behandeling van kinderen; voor managers OKZ is het gebodene een nuttig hulpmiddel bij het vaststellen van taakverdelingen op het consultatiebureau.'