Aan ons de toekomst / druk 1

Aan ons de toekomst / druk 1
Titel: Aan ons de toekomst / druk 1
Bestelnr.: 9789023238171
Uitgever: Van Gorcum b.v., Konink.
Prijs : € 14,95
Vorige

'Reeks: Zicht op jeugd

De toekomst is onzeker. Op vaste bakens, zoals de baan voor het leven, een strakke rolverdeling tussen mannen en vrouwen of tussen ouders en kinderen, onomstreden waarden en normen of een staatspensioen aan het eind van de loopbaan, lijken jongeren niet meer te hoeven rekenen. Jongeren moeten zich voorbereiden op een open toekomst waarin ze zelf meer kunnen, maar vooral ook moeten regelen. Dat is het beeld dat de professionele literatuur over jongeren en de toekomst schetst. Een opvallende leemte in dit beeld is het zicht dat jeugd zelf op de toekomst heeft.

Op basis van een rijkgeschakeerde serie toekomstonderzoeken, uitgevoerd door instituten van de Universiteit van Tilburg, geeft 'Aan ons de toekomst' voor het eerst gedetailleerd zicht op toekomstoriÎntaties van jeugd in Nederland en werpt een blik over de grenzen. Een van de conclusies is dat jongeren de toekomst weliswaar met veel vertrouwen in eigen kunnen tegemoet treden, maar ook een scherp ook hebben voor een toenemende prestatiedruk, niet alleen op het werk, maar op tal van terreinen. Om dit het hoofd te bieden vertrouwen ze op een toekomst met ruim beschikbare collectieve voorzieningen, vooral in de sfeer van arbeid, zorg, vrije tijd en sociale zekerheid.

Dit boek maakt deel uit van de reeks: Zicht op Jeugd, een initiatief van de interdepartementale Commissie Jeugdonderzoek (CJO) van het ministerie van VWS.
'Zicht op Jeugd' gaat in op de nieuwe eisen die gesteld worden aan het toekomstig jeugdbeleid en op de gevolgen daarvan voor de inrichting van het voorzieningenaanbod voor de jeugd.'