Basiscursus spss / druk 1

Basiscursus spss / druk 1
Titel: Basiscursus spss / druk 1
Auteur: Grotenhuis, Manfred te
Bestelnr.: 9789023244868
Uitgever: Van Gorcum b.v., Konink.
Prijs : € 12,25
Vorige

'Het statistische programma SPSS is al geruime tijd op de Nederlandse markt.

In die periode zijn er ook veel leerboeken verschenen waarin het programma uitvoerig werd beschreven, vaak in combinatie met de bijbehorende statistische theorie. Dit boek wijkt af van deze aanpak doordat de auteurs zich beperken tot het SPSS programma zelf en daarvan de onderwerpen behandelen die een gemiddelde gebruiker vaak zal tegenkomen.
De didactische opzet van de handleiding is dusdanig dat de lezer vanaf hoofdstuk 2 zelfstandig opdrachten uitvoert aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De handelingen zijn duidelijk beschreven en de belangrijkste uitkomsten zijn weergegeven ter controle. Zes tot acht uur volstaan om de basiscursus volledig door te werken. Er is geen wiskundige achtergrond vereist en de benodigde kennis van het besturingssysteem (Windows) wordt in het eerste hoofdstuk behandeld. De basiscursus vormt daarmee een laagdrempelige kennismaking met het analyseren van kwantitatieve gegevens met behulp van SPSS.

In Basiscursus SPSS wordt kort aangeven dat er naast de menu's ook rechtstreeks SPSS-commando's gebruikt kunnen worden. De uitgave SPSS met Syntax geeft een overzicht van de meest gangbare commando's en is zoveel mogelijk opgezet als een collectie losse paragrafen, waarin snel specifieke informatie gevonden kan worden.

In Basiscursus SPSS wordt weinig aandacht besteed aan de statistische theorie. Dit wordt in de uitgave Statistiek als hulpmiddel uitvoerig besproken aan de hand van gegevens uit grootschalig onderzoek. Er wordt geen wiskundige kennis verondersteld. Statistical tools is de Engelstalige variant ervan.

Manfred te Grotenhuis is universitair docent kwantitatieve analysetechnieken, sectie Methoden & Technieken, Radboud Universiteit Nijmegen.
Anneke Matthijssen is onderwijskundige (specialisatie: zelfstandig leren) en werkzaam als beleidsmedewerker / Institutional Researcher bij de Radboud Universiteit Nijmegen.Tweejaarlijkse Universitaire Onderwijsprijs voor Manfred te Grotenhuis
Dr. Manfred te Grotenhuis heeft de Universitaire Onderwijsprijs 2010 gewonnen.
Deze tweejaarlijkse prijs heeft als doel bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en richt zich op de beloning van persoonlijke en excellente onderwijsprestaties van docenten werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen.
Manfred te Grotenhuis bezit uitstekende onderwijskwaliteiten en heeft een groot vermogen om hedendaags onderzoek in te passen in de 7 cursussen op het gebied van de kwantitatieve analysetechniek (bachelor 1-3, master en research master). Hij heeft 4 populaire leerboeken over statistiek geschreven die op meerdere Nederlandse en buitenlandse universiteiten worden gebruikt. Een van zijn studenten meende dat het 'niet te geloven is dat zo'n saai vak als statistiek zo interessant kan zijn!'.Manfred te Grotenhuis is winnaar van de Facultaire Onderwijsprijs 2009 van de Radboud Universiteit Nijmegen voor beste onderwijsinnovatie.
Lees meer...
Downloads


In de tekst wordt gebruik gemaakt van diverse bestanden. Deze zijn hier te downloaden: Bestanden Basiscursus SPSS

Voor gebruikers van Basiscursus SPSS 10-14 zijn de bestanden hier te downloaden.

Andere bestanden die beschikbaar zijn bij 'Basiscursus SPSS':
'