Bankgeheimen / druk 1

Bankgeheimen / druk 1
Titel: Bankgeheimen / druk 1
Auteur: Deben-Mager, M.M.
Bestelnr.: 9789023245032
Uitgever: Van Gorcum b.v., Konink.
Prijs : € 26,95
Vorige

'De positieve ervaringen met de 'Freud-marathon' in 2006 hebben het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) geďnspireerd tot een bijeenkomst nieuwe stijl: de Dag van de Psychoanalyse.
Deze uitgave is een bundeling van het grootste deel van bijdragen van de Dag van 2008, en heeft als thema: de werkzaamheid van psychoanalytische behandelingen.

Deel I start met een samenvatting van de bevindingen van een onder leiding van het NPI uitgevoerd cohortonderzoek naar de effectiviteit van psychoanalytische behandelingen, met aandacht voor de gekozen opzet en de resultaten. Hoofdstuk 2 is de weergave van de lezing van prof. P. Fonagy, handelend over research en klinische perspectieven van psychoanalytisch georiënteerde behandelingen.
Deel II bestaat uit een aantal bijdragen over de verschillende vormen van behandeling die het NPI biedt. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegegaan op Mentalization Based Therapie voor volwassenen. Hoofdstuk 4 beschrijft de werkwijze bij Transference Focused Therapie. Hoofdstuk 5 en 6 geven inzage in de behandeling van ouders met hun (zeer jonge) kind. In het slothoofdstuk van dit deel wordt een overzicht gegeven van de overeenkomsten en verschillen tussen psycho-analytische psychotherapie en psychoanalyse.
Deel III ten slotte omvat een tweetal bijdragen over de toepassing van psychoanalytische kennis op het domein van de jeugdcriminaliteit.

'Bankgeheimen' laat zien dat psychoanalytische behandelingen bestaansrecht hebben, werkzaam en kosteneffectief zijn, en zich – meer nog dan voorheen – baseren op onderzoeksresultaten uit met name gehechtheidsresearch.'