Casemanagement / druk 7

Casemanagement / druk 7
Titel: Casemanagement / druk 7
Auteur: Riet, Nora van
Bestelnr.: 9789023246145
Uitgever: Van Gorcum b.v., Konink.
Prijs : € 36,50
Vorige

'Steeds meer mensen met een complexe hulpverleningsproblematiek dreigen als pionnen tussen instellingen heen en weer geschoven te worden en uiteindelijk tussen wal en schip te vallen.
In dit verband vinden binnen de zorg-, hulp- en dienstverlening ingrijpende veranderingen plaats. Deze zijn gebaseerd op de overtuiging dat samenwerking tussen verschillende hulpverleningsinstellingen en disciplines noodzakelijk is. Een werkwijze die als antwoord op deze ontwikkelingen wordt gebruikt is casemanagement.

Deze succesvolle uitgave houdt rekening met de behoefte op het gebied van e-learning binnen het hoger sociaal agogisch onderwijs. Het concept bestaat uit een studieboek, met daarin de theorie over deze integrale
vorm van hulpverlening waarbij verschillende hulpverleners inhoudelijk met elkaar samenwerken, en een cd-rom met casuďstiek, filmfragmenten, oefeningen en achtergrondartikelen. Met behulp daarvan leren studenten, onafhankelijk van plaats, leergroep of docent, zelfstandig werken met casemanagementvaardigheden. Deze vaardigheden sluiten aan bij de landelijk vastgestelde competenties van het sociaal agogisch onderwijs.

Naast de geheel vernieuwde lay-out biedt deze gewijzigde druk een geactualiseerd beeld van veranderde wetgeving, ontwikkelingen op het terrein van de hulpverlening en achtergrondliteratuur.

Over de auteurs
De auteurs waren beiden verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam in de functie van opleider-adviseur bij de afdeling InterAct bv (Methodiekontwikkeling en Deskundigheidsbevordering) en als docent aan de Voortgezette Opleiding Amsterdam.'