Basiscursus spss / Versie 18-19 / druk 1

Basiscursus spss / Versie 18-19 / druk 1
Titel: Basiscursus spss / Versie 18-19 / druk 1
Auteur: Grotenhuis, Manfred te / Matthijssen, An
Bestelnr.: 9789023247036
Uitgever: Van Gorcum b.v., Konink.
Prijs : € 13,50
Vorige

Het statistische programma SPSS is al geruime tijd op de Nederlandse markt. In die periode zijn er ook veel leerboeken verschenen waarin het programma uitvoerig werd beschreven, vaak in combinatie met de bijbehorende statistische theorie. Dit boek wijkt af van deze aanpak doordat de auteurs zich beperken tot het SPSS programma zelf en daarvan de onderwerpen behandelen die een gemiddelde gebruiker vaak zal tegenkomen.

De didactische opzet is dusdanig dat de lezer vanaf hoofdstuk 2 zelfstandig opdrachten uitvoert aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De handelingen zijn duidelijk beschreven en de belangrijkste uitkomsten zijn weergegeven ter controle. Zes tot acht uur volstaan om de basiscursus volledig door te werken.
Er is geen wiskundige achtergrond vereist en de benodigde kennis van het besturingssysteem (Windows) wordt in het eerste hoofdstuk behandeld. De basiscursus vormt daarmee een laagdrempelige kennismaking met het analyseren van kwantitatieve gegevens met behulp van SPSS.

In Basiscursus SPSS wordt kort aangeven dat er naast de menu's ook rechtstreeks SPSS-commando's gebruikt kunnen worden. De uitgave SPSS met Syntax geeft een overzicht van de meest gangbare commando's en is zoveel mogelijk opgezet als een collectie losse paragrafen, waarin snel specifieke informatie gevonden kan worden.

In Basiscursus SPSS wordt weinig aandacht besteed aan de statistische theorie. Dit wordt in de uitgave Statistiek als hulpmiddel uitvoerig besproken aan de hand van gegevens uit grootschalig onderzoek. Er wordt geen wiskundige kennis verondersteld. Statistical tools is de Engelstalige variant ervan.

Over de auteurs
Manfred te Grotenhuis is universitair docent kwantitatieve analysetechnieken, sectie Methoden & Technieken, Radboud Universiteit Nijmegen.
Anneke Matthijssen is onderwijskundige (specialisatie: zelfstandig leren) en werkzaam als beleidsmedewerker / Institutional Researcher bij de Radboud Universiteit Nijmegen.