Beethoven

Beethoven
Titel: Beethoven
Auteur: Caeyers, Jan
Bestelnr.: 9789023465041
Uitgever: Bezige Bij, De
Prijs : € 30,99
Vorige

Ludwig Van Beethoven wordt beschouwd als een van de grootste componisten allertijden en hij is tot op de huidige dag uiterstpopulair. Dit is de eerste biografie in hetNederlandse taalgebied die het geheelvan zijn leven en werk omspant. Het ishet verhaal van een kunstenaarscarrière:het beschrijft Beethovens ontwikkelingals componist en de muziekwereld in zijntijd. Jan Caeyers portretteert Beethoven alsgeniaal componist, maar gaat ook in op zijnuiterst gecompliceerde en getourmenteerdepersoonlijkheid. De feiten uit het leven vanBeethoven - zijn sombere jeugd, zijn sterkwisselende stemmingen, zijn verlangens,zijn relaties en conflicten met familie envrienden, zijn verhouding met de 'onsterfelijkegeliefde', het drama van zijn doofheid- worden verbonden met zijn werk. JanCaeyers besteedt bovendien ruim aandachtaan de historische context, de politieke verwikkelingenbinnen het Europa van eindachttiende, begin negentiende eeuw waarinBeethoven leefde, en hij gaat helder in opzijn muziek, die met de jaren complexer eneigenzinniger werd.