Een lichte last / druk 1

Een lichte last / druk 1
Titel: Een lichte last / druk 1
Auteur: Kruijf, G. de
Bestelnr.: 9789023924401
Uitgever: Boekencentrum
Prijs : € 27,50
Vorige

De navolging van Jezus Christus levert verrassende inzichten over de kerk op.

In de protestantse traditie is de kerk een middel om met God zelf in aanraking te komen. Een aantal protestantse theologen voelt zich daarom uitgedaagd werk te maken van de kerk.
Samen gaan zij in dit boek in op een aantal onderwerpen die het hart van de kerk raken. Zoals het missionaire karakter van de kerk: er zijn werelden te winnen, maar vreemde werelden verrijken en bevragen ons ook. En is er verschil tussen kerk en moskee als het om uitsluiting gaat? En hoe vertrouwd en vreemd is Israël voor de kerk? Andere hoofdstukken gaan over doop en avondmaal, de biecht en de gaven van de Heilige Geest. De titel is geďnspireerd door een echt protestants advies: je hoeft niet te zwaar aan de kerk tillen! Je energie kan vooral ingezet worden voor de navolging van Jezus Christus.

* Belangwekkende bijdragen van vooraanstaande protestantse theologen over de betekenis van de kerk