Israel in Romeinen 10

Israel in Romeinen 10
Titel: Israel in Romeinen 10
Auteur: Mulder, M.C.
Bestelnr.: 9789023926146
Uitgever: Boekencentrum
Prijs : € 32,99
Vorige
 
Inkijkexemplaar Leesfragement
 

Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21


Een grondige exegetische studie van cruciale bijbelgedeelten over de relatie tussen kerk en IsraŽl.

Deze studie biedt een uitleg van Romeinen 10. Enerzijds wordt daarin de verkiezing van IsraŽl benadrukt, anderzijds de menselijke verantwoordelijkheid. Paulus laat dat zien aan de hand van een groot aantal citaten uit het Oude Testament. Soms lijken deze willekeurig gekozen. Ook wordt er wel een spanning ervaren tussen Paulus' bedoeling en de oorspronkelijke betekenis van deze teksten.

De intertextuele analyse betrekt de oorspronkelijke context van de citaten systematisch in het onderzoek naar de betekenis ervan. De dissertatie laat zien, dat deze methode vruchtbaar is en tot verrassende resultaten kan leiden, wanneer deze consequent wordt toegepast.

Het blijkt dat de verhouding tussen Gods verkiezing en de menselijke verantwoordelijkheid in een nieuw licht komt te staan, wanneer men de context van de oudtestamentische citaten in het onderzoek betrekt.


Dr. M.C. Mulder is directeur van het Centrum voor IsraŽlstudies en missionair consulent in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij doceert judaica en kerk en IsraŽl aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en de Christelijke Hogeschool te Ede.