Leerboek communicatie social work / druk

Leerboek communicatie social work / druk
Titel: Leerboek communicatie social work / druk
Auteur: Kuiper, J.
Bestelnr.: 9789024417407
Uitgever: Nelissen, Uitgeverij H.
Prijs : € 29,50
Vorige

Vanuit de professionaliteit van de social worker is het vanzelfsprekend dat hij kiest voor een methodische benadering. Deze benadering kan hij het best vormgeven door de regulatieve cyclus te volgen, van ori eren tot evalueren en bijstellen. Jos Kuiper beantwoordt in zijn boek de vragen: wat kan precies inhoud geven aan deze cyclus, op welke wijze kan een cli e begeleid worden en wat draagt bij aan een effectieve en effici e communicatie?<br>De auteur gaat uit van de methodiek van het handelingsplan, het ontwerp voor professionele begeleiding. Het boek leert doelen formuleren en ondersteunt een keuze- en planningsproces. Jos Kuiper reikt mogelijkheden aan zonder daartoe te verplichten. Daardoor is zijn boek uitermate geschikt om te gebruiken in persoonlijke beroepsontwikkeling of om de competenties van het Social Work een persoonlijke invulling te geven.<br>Leerboek communicatie Social Work is bedoeld voor studenten Social Work (SPH, MWD en CMV) en voor iedereen in de sociaal-agogische beroepspraktijk die werkzaam is binnen de vrijwillige of de verplichte hulpverlening. Vanuit zijn ervaring als gastdocent bij het Nederlads Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde meent de auteur dat politieorganisaties zijn boek kunnen gebruiken voor schooling en training van functionarissen die als taakaccent hebben gekozen voor een beroepsuitvoering met een hulpverlenend karakter.<br>Jos Kuiper is als kerndocent SPH en supervisor verbonden aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ook werkt hij bij de Raad voor de Kinderbescherming, onder andere als intervisieco rdinator. Behalve deze werkzaamheden verzorgt hij vanuit zijn eigen bureau supervisie, intervisie en trainingen.