Ars Poetica

Ars Poetica
Titel: Ars Poetica
Auteur: Aristoteles
Bestelnr.: 9789025308957
Uitgever: Querido
Prijs : € 15,99
VorigePlaats in winkelwagentje

Elke gymnasiast heeft de drie eenheden moeten leren: tijd, plaats,handeling. 'Ontknoping' is zelfs een standaardbegrip geworden.Toch hebben maar weinig mensen het boek gelezen waarin dezebegrippen geļntroduceerd worden: de Poetica van Aristoteles. Logischmisschien, want zonder voorkennis van de Atheense denkwerelden literaire tradities is dat een lastige opgave. Maar laat je nietafschrikken: in de nieuwe vertaling van Paul Silverentand kan iedereenlezen waaraan alle toneelschrijvers zich door de eeuwen heengehouden hebben. Ook de moderne.
Voorkennis en belezenheid zijn niet meer vanzelfsprekend.Daarom willen we met deze uitgave het werk toegankelijk makenvoor iedereen die geļnteresseerd is in de universele zeggingskrachtvan Aristoteles - zonder zich onnodig druk te hoeven maken om dehistorische achtergrond. Dat maakt deze uitgave bijzonder geschiktvoor studenten, scholieren en iedereen die meer wil weten overAristoteles of de achtergronden van het moderne theater.
De voorbeelden die Aristoteles geeft, en ook de voetnoten, zijnhelder voor alle niet-deskundigen. De inleiding geeft antwoord opvragen die bij het lezen kunnen opkomen.