Leerboek medische ethiek

Leerboek medische ethiek
Titel: Leerboek medische ethiek
Auteur: Have, H. ten / Meulen, R.H.J. ter / Leeu
Bestelnr.: 9789031399192
Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum
Prijs : € 56,95
VorigePlaats in winkelwagentje

Stamcelonderzoek, nanotechnologie, robotchirurgie en transplantatiegeneeskunde bieden nieuwe mogelijkheden in de gezondheidszorg, maar roepen ook de vraag op hoe technologische vernieuwingen op een moreel verantwoorde wijze zijn toe te passen. Daarnaast is maatschappelijk debat nodig over ethische kwesties als palliatieve sedatie, financiering van de zorg en patiëntveiligheid.

Deze vierde, herziene uitgave van Leerboek medische ethiek is een uitstekende inleiding in de medische ethiek en de bio-ethiek. Het presenteert een overzicht van de actuele ethische discussies binnen de gezondheidszorg. Naast een analyse van relevante perspectieven biedt het een normatief kader waarmee de lezer zich een afgewogen en beargumenteerd oordeel kan vormen over ethische vraagstukken. De talrijke voorbeelden en uitgebreide casuďstiek geven bovendien een goed inzicht in de praktijk en maken de stof overzichtelijk.

Leerboek medische ethiek is bedoeld voor studenten geneeskunde, maar is ook goed bruikbaar voor specialisten (en specialisten in opleiding), huisartsen en andere beroepsbeoefenaren in de zorg.