Leerboek gezondheidsrecht / druk 3

Leerboek gezondheidsrecht / druk 3
Titel: Leerboek gezondheidsrecht / druk 3
Bestelnr.: 9789031399628
Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum
Prijs : € 48,95
Vorige

In de dagelijkse praktijk hebben artsen regelmatig te maken met juridische vraagstukken. Hoe is de relatie tussen arts en patiŽnt geregeld? Waarop komt het juridisch aan bij gedwongen opneming, levensbeŽindiging of vermoedens van kindermishandeling? Deze en andere onderwerpen worden uitgebreid behandeld in Leerboek gezondheidsrecht.

Hoewel gezondheidsrecht een verplicht onderdeel van het artsexamen is, is dit boek de eerste uitgave over dit onderwerp die in het bijzonder geschikt is voor studenten geneeskunde. De auteurs van Leerboek gezondheidsrecht behandelen onder meer de soorten wetgeving binnen de gezondheidszorg, de relatie arts-patiŽnt, de opneming en behandeling van psychiatrische patiŽnten en onbekwamen, juridische vraagstukken rond het begin en het einde van het leven, orgaantransplantatie en bloedtransfusie, de belangen van derden, de wettelijke regeling van de beroepsuitoefening en de invloed van het Europese recht op de Nederlandse gezondheidszorg. Bovendien is een hoofdstuk toegevoegd over de verhouding van het gezondheidsrecht tot de biomedische ethiek.

De auteurs bieden met deze derde, herziene druk een verhelderend theoretisch kader, dat tot leven komt door de verbinding met casuÔstiek uit de dagelijkse praktijk. Leerboek gezondheidsrecht is geschreven voor studenten geneeskunde en artsen en tevens een bron van kennis voor iedereen die beroepshalve bij de gezondheidszorg is betrokken.

 

Liefhebbers van dit artikel kochten ook:

Sociologie voor gezondheidszorg en verpl   Gezondheidsbevordering en zelfmanagement   Voorlichting en begeleiding   Anatomie En Fysiologie in Gezondheid En
Sociologie voor gezondheidszorg en verpl
Stapel, Jan / Keukens, Rob
  Gezondheidsbevo- rdering en zelfmanagement
Sassen, B.
  Voorlichting en begeleiding
Wouda, Jan C. / Wiel, Harry B.M. van de
  Anatomie En Fysiologie in Gezondheid En
Wilson
€ 64,95
  € 56,95
  € 34,50
  € 61,45