Een Friese pastorie in oorlogstijd

Een Friese pastorie in oorlogstijd
Titel: Een Friese pastorie in oorlogstijd
Bestelnr.: 9789033002847
Uitgever: Friese Pers Boekerij
Prijs : € 15,00
Vorige

Van maart 1940 tot oktober 1945 woonde het jonge gezin van dominee Ger Boerlage in de pastorie van het Friese Rauwerd. Na de oorlog heeft de predikant zijn oorlogs- en verzetsherinneringen opgeschreven in het notulenboek van de kerkenraad. 

Enkele jaren geleden werd dit boek bij het opruimen van een kluis teruggevonden. Vrij snel daarna doken ook brieven op, die de dominee vanuit het Huis van Bewaring in Leeuwarden met zijn echtgenote Marie gewisseld heeft. Deze ooggetuigenverslagen en de bijgevoegde historische documenten, zoals de brief waarmee de dominee bij de Duitse bezetter werd aangegeven, schetsen een uniek beeld van het dagelijks leven in oorlogstijd in een Fries dorp.