Leren en onderwijzen Inleiding tot de al

Leren en onderwijzen Inleiding tot de al
Titel: Leren en onderwijzen Inleiding tot de al
Auteur: Standaert, Roger / Troch, Firmin / Peete
Bestelnr.: 9789033489686
Uitgever: Acco, Uitgeverij
Prijs : € 49,15
Vorige

Leren en onderwijzen is een integrale methode algemene didactiek. Deze methode is zowel bedoeld voor geďntegreerde lerarenopleidingen als specifieke lerarenopleidingen. Het handboek kan ook gebruikt worden in na- en bijscholingen,... Leren en onderwijzen kan ook als zelfstudiepakket worden gehanteerd 

Sinds de vijfde herziene editie van Leren en onderwijzen in 2006 deden zich in het onderzoeks- en onderwijsveld verschuivingen voor die het noodzakelijk maakten een aantal hoofdstukken te herschrijven en up-to-date te brengen. Maar ook de sterk wijzigende maatschappelijke context en technologische evolutie waarin het onderwijs zich bevindt, maakt dat een aantal vernieuwingen zich opdrong. Deze herziene editie van Leren en onderwijzen sluit aan bij de basiscompetenties en de beroepsprofielen van het lerarenberoep. Het biedt ook de mogelijkheid een aantal belangrijke basiscompetenties te behalen om later uiteindelijk het gewenste beroepsprofiel te bereiken. 

Commentaren voor lectoren wil, aansluitend bij het handboek, de lector in de lerarenopleiding extra didactisch materiaal aanbieden. Naast extra leerinhoud die de inleiding van algemene didactiek verbreedt en verdiept, worden er tal van bijkomende taken voor de studenten/cursisten gepresenteerd. 

OVER DE AUTEURS
Roger Standaert is doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Hij was werkzaam in de lerarenopleiding voor het basisonderwijs en secundair onderwijs. Nadien was hij hoofdcoördinator voor het VSO. Van 1991 tot 2011 was hij directeur van de Vlaamse Dienst voor Onderwijsontwikkeling. Eveneens tot 2011 doceerde hij het vakgebied internationale en comparatieve pedagogiek aan de universiteit van Gent. 

Firmin Troch is licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen en was directeur van een schoolbegeleidingsdienst. Nadien was hij schooldirecteur en lector aan de lerarenopleiding. Van schooljaar 1986-1987 tot en met schooljaar 2008-2009 was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Impuls voor onderwijsbegeleiding. 

Inge Peeters is licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen en werkt als lector in de lerarenopleiding. 

Ilse Stroobants is licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen en werkt als lector in de lerarenopleiding en als leraar in het secundair onderwijs.