Leerboek specialistische kinderverpleegk

Leerboek specialistische kinderverpleegk
Titel: Leerboek specialistische kinderverpleegk
Bestelnr.: 9789035224957
Uitgever: Elsevier Gezondheidszorg
Prijs : € 92,95
Vorige

Gedragsproblemen en handicaps is het eerste deel in de nieuwe reeks Leerboeken specialistische kinderverpleegkunde. Dit boek gaat uitgebreid in op de mogelijkheden en beperkingen van kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen en van kinderen met een handicap. Communicatie met deze kinderen en omgaan met hun gedrag staan centraal 

Het boek geeft veel adviezen aan kinderverpleegkundigen en andere hulpverleners. Voor een optimale begeleiding en zorg aan kind en ouders, is goed observeren van het kind een essentiele voorwaarde. Het contact met het kind komt uitvoerig aan de orde. Behalve kennis en kunde vergt dit van de verpleegkundige inventiviteit en creativiteit. 

Dit Leerboek specialistische kinderverpleegkunde: Gedragsproblemen en handicaps is daarom waardevol voor verpleegkundigen en andere hulpverleners die met deze kinderen omgaan, zowel in intra- als extramurale gezondheidszorg. Het biedt theoretische informatie en praktijkvoorbeelden voor het uitdagende werk van de zorg voor deze kinderen.