Leerboek psychiatrie voor verpleegkundig

Leerboek psychiatrie voor verpleegkundig
Titel: Leerboek psychiatrie voor verpleegkundig
Bestelnr.: 9789035228603
Uitgever: Elsevier Gezondheidszorg
Prijs : € 99,95
Vorige

Dit unieke Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen is bij uitstek een handreiking bij de verpleegkundige diagnostiek, mogelijke interventies en de bejegening van mensen met psychiatrische problemen. Daarnaast biedt het een grondig overzicht van de kenmerken en behandelingsaspecten van de belangrijkste psychiatrische stoornissen.

Na een inleiding op de medische en verpleegkundige modelvorming zijn aparte hoofdstukken gewijd aan specifieke psychiatrische stoornissen. Hierbij diende de DSM-IV-TR-classificatie als uitgangspunt. In een aantal thematische hoofdstukken is aandacht geschonken aan overstijgende onderwerpen, waaronder ouderenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingsproblematiek en relevante aspecten uit het gezondheidsrecht. Bij verschillende hoofdstukken is de tekst voorzien van casuďstiek.

Het Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen is primair geschreven voor gebruik binnen de hbo-opleidingen tot verpleegkundige met specialisatie psychiatrie. Het boek is uiteraard ook zeer bruikbaar binnen vervolgopleidingen, verwante opleidingen en als naslagwerk geschikt voor iedereen die professioneel contact heeft met mensen met psychiatrische problematiek.

Aan dit boek werkte een breed gezelschap van vooraanstaande specialisten op medisch, psychiatrisch, psychotherapeutisch en verpleegkundig terrein mee. De inhoudelijke redactie voor dit boek was in handen van drie gespecialiseerde verpleegkundigen en twee psychiaters.