Leerboek spoedeisende-hulp-verpleegkunde

Leerboek spoedeisende-hulp-verpleegkunde
Titel: Leerboek spoedeisende-hulp-verpleegkunde
Bestelnr.: 9789035235380
Uitgever: Elsevier Gezondheidszorg
Prijs : € 103,00
Vorige

Het Leerboek spoedeisende-hulp-verpleegkunde levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de patiëntenzorg in de acute keten. In deze derde, herziene druk is rekening gehouden met actuele inzichten en methodieken en is uitgegaan van recente nationale en internationale richtlijnen. Het boek is uitermate geschikt om gebruikt te worden voor opleidingen tot spoedeisende-hulp-verpleegkundige, bijscholingen en nascholingen. Een groot aantal onderwerpen waarmee een verpleegkundige kan worden geconfronteerd komt aan de orde.  

Het accent ligt op het verpleegkundig beoordelen en handelen om zo vroeg mogelijk stabilisatie van een acuut gezondheidsprobleem tot stand te brengen.  

De spoedeisende-hulp-verpleegkunde maakt al ruim twintig jaar dynamische tijden mee. Hierdoor ontstond de behoefte aan een eigen leerboek waarvan de eerste druk in 2002 zijn weg vond naar alle opleidingen en afdelingen Spoedeisende Hulp. De tweede druk verscheen in 2007.  

Een belangrijk nieuw onderdeel van het boek is de onlineleeromgeving StudieCloud. Hier kan het complete boek gemakkelijk worden geraadpleegd. De digitale editie bevat deeplinks naar achtergrondinformatie op internet. Daarnaast is er aanvullend materiaal te vinden, zoals samenvattingen en meerkeuzevragen waarmee de leerstof geoefend kan worden. Studenten en docenten kunnen zelf online aantekeningen maken.