Behandeling van problematische gehechthe

Behandeling van problematische gehechthe
Titel: Behandeling van problematische gehechthe
Auteur: Thoomes-Vreugdenhil, Anniek
Bestelnr.: 9789036813594
Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum
Prijs : € 39,95
VorigePlaats in winkelwagentje

In dit boek worden drie methoden beschreven voor debehandeling van gehechtheidsproblemen. Deze methoden zijn ontwikkeld voorkinderen, jongeren en volwassenen. Debehandelingen zijn ontwikkeld in deklinische praktijk en hebben daar hun succes bewezen. Het belang vangehechtheid voor de ontwikkeling van het individu maar ook voor de samenlevingwordt steeds duidelijker. Een veilige gehechtheidgeeft het individu bijvoorbeeld meer kansen op school, in vriendschappen, inwerk en in relaties.

Het eerste deel van Behandelingvan problematische gehechtheid gaat in op de gehechtheidstheorie alsonderbouwing van de drie behandelmethoden voor problematische gehechtheid:basistherapie, differentiatietherapie en fasetherapie. Hierbij wordt ook ruimaandacht gegeven aan inzichten uit de neurobiologie met betrekking totgehechtheid. In het tweede deel worden deze behandelmethoden uitgebreidbeschreven en steeds geïllustreerd aan de hand van een casus.

Behandelingvan problematische gehechtheid is een geheel herziene uitgave van deeerder verschenen boeken van dr. A. Thoomes-Vreugdenhil, Relationeel gestoorde jongeren (Bohn Stafleu van Loghum 1999) én Behandeling van hechtingsproblemen (BohnStafleu van Loghum, 2006). In deze nieuwe uitgave zijn beide boekensamengevoegd.

Dit boek is bestemd voor psychotherapeuten, psychologen, psychiaters, pedagogen enmaatschappelijk werkers, maar is ook uitermate nuttig voor alle anderehulpverleners binnen de gezondheidszorg die met gehechtheidsproblematiek temaken krijgen.