Beter in Nederlands

Beter in Nederlands
Titel: Beter in Nederlands
Auteur: Tiggeler, Eric
Bestelnr.: 9789039527252
Uitgever: Academic Service
Prijs : € 29,95
Vorige

Beter in Nederlands helpt je om je kennis van de Nederlandse taalregels op tefrissen. In zeven hoofdstukken komen alle belangrijke taalkwesties aan bod, zoals hun/hen, dat/wat, jou/jouw, hij wil/hij wilt, 50% van de mensen vindt/vinden. Daarnaastleer je hoe je zinnen schrijft in duidelijk en eigentijds Nederlands. Meer inzicht in de regels van de taalDe serie Beter in ... onderscheidt zich door een laagdrempelige opzet, meteen minimum aan theorie en een maximum aan direct toepasbare regels en voorbeelden. De regels en voorbeelden worden helder en systematischgepresenteerd in overzichtelijke tabellen. Zo leer je sneller en doorzie jegemakkelijker hoe de Nederlandse taal werkt.Direct oefenenJe start op de toetsportal AcademicX.nl met een begintoets. Met de feedbackop deze toets kun je aan de slag met het boek. Elk hoofdstuk in het boeksluit af met een heldere puntsgewijze samenvatting en afsluitende oefeningen.Op AcademicX.nl vind je meer oefeningen bij elk hoofdstuk.Een echte praktijkhulp Beter in Nederlands richt zich op hbostudentenen is door de systematische opzet zeer geschikt voor gebruik tijdensde les én voor zelfstudie. De combinatie van boek en portal maken dit product tot een echte praktijkhulp, gebaseerd op de vragen die leven in het onderwijs van nu. Eric Tiggeler is tekstschrijver en ontwikkelt communicatietrainingenvoor het Taalcentrum-VU. Hij schreef eerder onder andere Vraagbaak Nederlands, Check je tekst, Check je beleidstekst en Check je brief.