Humanisme / druk 1

Humanisme / druk 1
Titel: Humanisme / druk 1
Auteur: Gasenbeek, B.
Bestelnr.: 9789043513494
Uitgever: Kok, Uitgevers
Prijs : € 16,85
Vorige

Serie Wegwijs
Stromingen
Humanisme is de levensovertuiging waarbij mensen zelf zin en vorm kunnen geven aan hun bestaan en daarbij het zelfbeschikkingsrecht van anderen willen respecteren. In het humanisme staan warden als zelfbeschikking, gelijke behandeling, verdraagzaamheid en eigen verantwoordelijkheid central.
Het humanisme in Nederland, geworteld in de Verlichting en het vrijdenken, heeft zich in georganiseerde vorm sinds 1945 sterk ontwikkeld. Veelzeggend is het feit dat anno 2006 ruim 40% van de Nederlanders de humanistische beginselen en uitgangspunten onderschrijft.
Hoewel het eigenlijk niet mogelijk is om over h humanisme te spreken, geven de auteurs in heldere taal en met veel voorbeelden een goed overzicht van het hendendaagse humanisme.
De serie Wegwijs geeft betrouwbare zakelijke informatie over wereldgodsdiensten, religieuze groeperingen en stromingen. De serie staat onder redactie van drs. E.G. Hoekstra en dr. R. Kranenborg.