Leren denken binnen het schoolvak / druk

Leren denken binnen het schoolvak / druk
Titel: Leren denken binnen het schoolvak / druk
Auteur: Imants, Jeroen
Bestelnr.: 9789044124347
Uitgever: Garant Uitgevers
Prijs : € 18,90
Vorige

Over het boek:
De aandacht voor 'activerende didactiek' en 'zelfstandig leren' is de laatste tien jaar sterk toegenomen. In dit boek wordt een project beschreven waarin leraren en lerarenopleiders gezamenlijk op zoek gaan naar manieren om leerlingen actief te laten denken binnen hun specifi eke schoolvak.
Werkzame bestanddelen die het zelfstandig leren denken in het schoolvak bevorderen, worden opgespoord en nader bekeken. Eveneens wordt ingegaan op vijf vuistregels die het leren, zowel van leraren als van lerarenopleiders, kunnen bevorderen.
In het verlengde worden een aantal veelgehoorde misverstanden over actief en zelfstandig leren besproken.
Naast reflectie op ervaringen en resultaten van het project, biedt het boek bruikbare handvatten om onderzoek en ontwikkeling naar het leren denken in het schoolvak te bevorderen in eigen klas en school.

Over de auteur(s):
Dr. Jeroen Imants is universitair hoofddocent aan het Instituut voor Leraar en School - Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek is gericht op de school als werk- en leeromgeving, met specifieke aandacht voor het versterken van de rol van leraren / schoolleiders in het optimaliseren v an het leerproces.

Dr. Helma Oolbekkink - Marchand is universitair docent aan het Instituut voor Leraar en School - Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze aanstaande leraren doceert en onderzoek uitvoert naar onder andere de professionalisering van leraren.