Veerkracht in beweging

Veerkracht in beweging
Titel: Veerkracht in beweging
Auteur: Groeninck, Mieke; Meurs, Patrick; Geldof
Bestelnr.: 9789044136791
Uitgever: Garant Uitgevers
Prijs : € 26,50
VorigePlaats in winkelwagentje

Gezinnen op de vlucht hebben veel achtergelaten om een veiliger bestaan
op te zoeken. Hun verlieservaringen dragen ze mee, over grenzen heen. In het
land van aankomst wachten weer nieuwe uitdagingen. Ingrijpende gebeurtenissen,
en toch reageren deze gezinnen vaak heel dynamisch en veerkrachtig.
In dit boek gaan we op zoek naar wat een divers-sensitieve invulling van
veerkrachtig handelen kan zijn, met oog voor de persoonlijke, relationele en
contextuele dynamieken in en rond het gezin. Dit laat ons toe om veerkracht
te erkennen, ook in situaties waar we dit voordien niet zagen, en deze te
ondersteunen op een manier die betekenisvol wordt over culturen heen. Via
diepte-interviews vertellen ouders en kinderen van asielzoekende en vluchtelingengezinnen van Afghaanse, Syrische en Iraakse origine, zelf hun verhaal.
We krijgen inzicht in hun kwetsbaarheid. We zien welke veerkrachtige
acties echt doorwegen in het leven van gezinnen op de vlucht.
Ook hulpverleners uit opvangcentra, het welzijnswerk of het onderwijs, komen
aan het woord. Vanuit de ontmoeting tussen deze verschillende perspectieven
schetst dit boek hoe professionals en vrijwilligers de dynamieken
en krachten van gezinnen kunnen (h)erkennen, valideren en versterken. Een
basiswerk voor al wie met vluchtelingen werkt, van praktijk tot beleid.
De auteurs zijn onderzoekers en lectoren van Odisee Hogeschool.