Basisboek huiselijk geweld

Basisboek huiselijk geweld
Titel: Basisboek huiselijk geweld
Auteur: Janssen, Hans / Wentzel, Wendela / Visse
Bestelnr.: 9789046903094
Prijs : € 27,50
Vorige

Huiselijk geweld staat sinds enkele jaren volop in de belangstelling van de media en de politiek. Bij de aanpak ervan zijn diverse disciplines betrokken. Ook professionals in de sociale sector verdiepen zich steeds meer in vragen zoals: hoe signaleer je huiselijk geweld, hoe maak je het bespreekbaar en hoe pak je het aan?  

Het Basisboek huiselijk geweld biedt (toekomstige) professionals kennis en vaardigheden die bij de aanpak van huiselijk geweld van elementair belang zijn. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel leert de lezer de feiten kennen: de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld. Deel twee gaat in op de aanpak van huiselijk geweld. De auteurs beschrijven de sluitende aanpak en de ketenaanpak en gaan in op de instrumenten en methodieken die professionals kunnen inzetten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de systeemgerichte benadering. In deel drie komen de vaardigheden aan bod waarover professionals moeten beschikken. Deze worden besproken aan de hand van de stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: signaleren en consulteren, bespreekbaar maken, risico's taxeren en een besluit nemen ten aanzien van de aanpak.
Op de website bij het boek is aanvullend materiaal opgenomen, zoals een overzicht van de vestigingsplaatsen van steun-, advies- en meldpunten, een signalenkaart en links naar relevante websites. 

Door de vele voorbeelden en opdrachten is het Basisboek huiselijk geweld zeer toegankelijk voor studenten van diverse sociale opleidingen en voor professionals in sociale beroepen. 

Hans Janssen was landelijk projectleider Huiselijk geweld bij het ministerie van Justitie. Tegenwoordig werkt hij als trainer en adviseur op dit terrein binnen zijn bedrijf Domestic Violence Approach - training en consultancy. Wendela Wentzel is adviseur Aanpak huiselijk en seksueel geweld bij MOVISIE , het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Bert Vissers werkt bij de Blijf Groep, een organisatie voor opvang en hulpverlening aan slachtoffers en plegers van huiselijk geweld.