Romeinen 1-7 gespreksgids

Romeinen 1-7 gespreksgids
Titel: Romeinen 1-7 gespreksgids
Auteur: Keller, Tim
Bestelnr.: 9789051944990
Uitgever: Wijnen, Uitgeverij Van
Prijs : € 7,95
VorigePlaats in winkelwagentje

Iedereen wil het graag goed doen.We willen het graag goed doen volgens de wetten die in ons land gelden,want anders krijgen we problemen. We willen het graag goed doen in deogen van de mensen die we respecteren, in de ogen van hen van wie we houden,en met wie we samenwerken.Maar er is nog een veel beter soort 'goed zijn' en dat is rechtvaardigheid.Daarover gaat het in Paulus' brief aan de gemeente in Rome. Die rechtvaardigheidhebben we allemaal nodig en al die andere soorten van 'goedzijn' verwijzen ernaar. Het is een rechtvaardigheid die ons leven in alleopzichten zal veranderen en bevrijden. Het gaat erom dat het goed is tussen jou en God.Romeinen 1-7 gaat over die rechtvaardigheid. Paulus wil ons hier iets leren wat voor eeuwig belangrijk is en wat ons leven kan bevrijden: God geeft mensen een goede relatie met hem. 'Het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer' (Romeinen 6:23).In deze zeven studies kijken we naar wat Paulus ons leert over ditgeschenk van rechtvaardigheid. We gaan Gods geschenk uitpakken en Paulus zal je uitdagen, je dingen leren en je versteld doen staan. Dan zul je merken dat je leven, je identiteiten je perspectief totaal gaan veranderen.ISBN: 97890519444990NUR-CODE: 707