Islam binnen de dijken

Islam binnen de dijken
Titel: Islam binnen de dijken
Auteur: Berger, Maurits S.
Bestelnr.: 9789052603179
Uitgever: Aksant
Prijs : € 14,90
VorigePlaats in winkelwagentje

Handvatten en achtergronden als bijdrage tot het nadenken over en uitstippelen van het beleid inzake de islam

Zowel het Ministerie van Binnenlandse Zaken als enkele gemeenten – Amsterdam en Rotterdam voorop – zijn zeer actief geweest in het ontwikkelen van beleid inzake de islam, sociale cohesie en de-radicalisering. Het beleid verkeert in veel gevallen nog in een experimentele fase, en er valt nog veel te leren, te proberen en te doen. Deze gids geeft handvatten en achtergronden die kunnen bijdragen tot het nadenken over en uitstippelen van het beleid. Drie basisvragen staan centraal: Waar hebben we het over? Over wie hebben we het dan precies? En wat bedoelen we met allerlei termen die we zo makkelijk gebruiken?

In termen van beleid is de islam geen nieuwkomer. Het Nederlandse integratiebeleid heeft de islam al sedert de tachtiger jaren op de agenda staan. Inmiddels is de islam ook onderwerp van beleid als het gaat om radicalisme, extremisme en terrorisme. Het gaat echter niet om gescheiden onderwerpen: kenmerkend voor de overheidsmaatregelen op deze terreinen is de spagaat die zij maken tussen enerzijds een repressieve aanpak (bestrijden van radicalisme, opsporen van terroristen), en anderzijds een preventief beleid (sociale cohesie, 'de boel bij elkaar houden', integratie van allochtonen). Het is daarom van groot belang dat gemeentelijke beleidsmedewerkers zich een beeld vormen van de problematiek alvorens over te gaan tot het uitstippelen van beleid.