Leiderschap in evenwicht

Leiderschap in evenwicht
Titel: Leiderschap in evenwicht
Auteur: Peters, Freek / Strijp, Ineke
Bestelnr.: 9789052618722
Uitgever: Academic Service
Prijs : € 39,95
Vorige

Dit boek is gebaseerd op een universitair promotieonderzoek naar de effectiviteit van leiderschap in het huidige tijdperk. Hieruit blijkt dat de match of de mismatch van het type leider met de strategische opgave van de organisatie van groot belang is voor een effectieve ontwikkeling en een
succesvolle performance.
Freek Peters en Ineke Strijp beschrijven in dit boek de wereldwijde megatrends in de samenleving en de economie, maar ook de veranderingen op landelijk niveau en binnen organisaties, die de vraag om nieuw leiderschap actueel maken.
De auteurs gaan in op de geschiedenis van het denken over leiderschap, de inrichting van organisaties, de strategiebepaling en veranderingsprocessen. Zij onderscheiden het tijdperk van de Leeuwenkoning, de Rattenvanger en de
Golf surfer: drie manieren van denken over leiderschap die je in de praktijk nog dagelijks tegenkomt.
In het boek wordt een denkmodel geïntroduceerd om inzicht te krijgen in de aard van de strategische opgave en het type leiderschap dat daarbij past. Flexibel organiseren, gedeeld leiderschap in teams of coalities en de toenemende samenwerking in ketens en allianties passeren daarbij de revue.
Met wetenschappelijk onderzoek wordt in vijf cases geïllustreerd dat het verband tussen leiderschap en strategie belangrijker en dynamischer is dan ooit tevoren.
Ten slotte introduceren de auteurs een praktische onderzoeksmethode waarmee u zelf kunt toetsen in hoeverre het leiderschap in uw organisatie past bij de strategische doelstellingen.