Een schreeuw om hulp / druk 2

Een schreeuw om hulp / druk 2
Titel: Een schreeuw om hulp / druk 2
Auteur: Robinson, George
Bestelnr.: 9789054615057
Uitgever: Bakermat/Zirkoon, Uitgevers B.V.
Prijs : € 12,95
Vorige

Dit boek is een vertaling van het Engelse boek 'A Cry for
help'. Het begint en eindigt met de noodkreet van Andrew
die het pesten niet meer aankon. Lucky Duck, een Engelse
organisatie, bedacht de No Blame-methode om pesten aan
te pakken. Dit is een niet-bestraffende probleemoplossende
methode. Als je op school aandacht besteed aan een
positief school-en klasklimaat en een open communicatie,
dan ligt deze methode in dezelfde lijn.
De verantwoordelijkheid voor het pestprobleem wordt
bij de groep gelegd. De pesters, de meelopers en een aantal
neutrale leerlingen worden samengebracht en samen
gaan ze op zoek naar mogelijke oplossingen. Deze aanpak
heeft niet tot doel de feiten in vraag te stellen; evenmin
wordt de pester beschuldigd of gestraft. De groep krijgt de
verantwoordelijkheid een aantal voorstellen te doen om
het negatieve gevoel bij het slachtoffer weg te nemen of te
verminderen. Op die manier wil men de empathie van de
pester en de medeleerlingen aanwakkeren.
Aan de hand van voorbeelden en getuigenissen wordt deze
methode in dit boek toegelicht.