Christelijk Sociaal Denken / druk 1

Christelijk Sociaal Denken / druk 1
Titel: Christelijk Sociaal Denken / druk 1
Bestelnr.: 9789055739387
Uitgever: Damon, Uitgeverij
Prijs : € 20,90
Vorige

De christelijke betrokkenheid bij sociale vraagstukken heeft geleid tot markante documenten. Het meest bekend zijn de pauselijke encyclieken, maar ook het protestantisme en het Oosteuropese christendom kennen maatgevende geschriften. Wat is de hedendaagse relevantie van de sociale denkbeelden van de drie stromingen? Zeker hebben de documenten (het denken over) de hedendaagse samenleving mede gevormd. Begrippen als 'waardigheid', 'subsidiariteit' en 'soevereiniteit in eigen kring' hebben christelijke wortels. Maar hoe aansprekend zijn de christelijke denkbeelden in de seculariserende samenleving?
Deze vraag krijgt uitwerking aan de hand van concrete thema's; aan de orde komen onder andere de waardigheid van de mens en mensenrechten, 'hoop' als hedendaagse deugd, 'zin(loosheid) van arbeid' en het probleem van de vrije wil. De auteurs komen tot uiteenlopende conclusies. Soms leidt de religieus geïnspireerde taal tot kritiek op de harde realiteit, soms tot conservatisme, andere keren tot inspiratie om de wereld beter te maken. De auteurs verschillen ook in hun waardering van het christelijk sociaal denken. Naast uitwerking en verdieping van hiervan presenteert de bundel kritiek op onderbouwing van de denkbeelden, de samenhang en de pretenties.


Met bijdragen van:
Ciano Aydin
Marcel Becker (red.)
Inigo Bocken
Govert Buijs
Christoph Hübenthal
Josephien van Kessel
Olga Kondrikova
Ringo Ossewaarde
Marin Terpstra
Bas van Stokkom
Paul van Tongeren
Hans van der Ven
Evert van der Zweerde
Arthur Zijlstra