Basisboek werken in een organisatie / sj

Basisboek werken in een organisatie / sj
Titel: Basisboek werken in een organisatie / sj
Auteur: Ytsma, W.
Bestelnr.: 9789055744893
Uitgever: HB Uitgevers
Prijs : € 18,30
Vorige

Het uitgeefproduct 'Werken in een organisatie' kiest als start-punt de praktijk. De auteurs hebben op basis van competenties in totaal 15 belangrijke thema's geselecteerd en per thema is een digitale module ontwikkeld. Bij elk thema zijn herkenbare en bruikbare praktijksituaties gezocht, waarvan videocasussen zijn gemaakt. Aan bod komen onder andere beleid en strategie, financi cultuur, besluitvorming, werken in een team, en leider-schapsstijlen.
De praktijksituaties zijn de start van het leerproces. Aan de hand van meerkeuzevragen en opdrachten wordt van de student gevraagd de situaties te analyseren, te beoordelen en de theorie uit het boek erop toe te passen. Met een eindtoets per digitaal leerobject krijgt de student zicht op zijn leerresultaten.
Het bijbehorende 'Basisboek Werken in een organisatie' bevat de basistheorie bij de digitale leerobjecten; er wordt vanuit de digitale leerobjecten voortdurend naar verwezen. Het boek kan geen uitgebreid theoretisch totaaloverzicht zijn; dan zou het totale pakket veel te omvangrijk worden. Er wordt een theo-retisch kader geboden, met per thema de belangrijkste begrip-pen, theorie en recente ontwikkelingen. Indien de docent dit wenst, kan hij uiteraard per onderwerp aanvullende literatuur opgeven.
'Werken in een organisatie' is voor zowel de docent als de stu dent een inhoudelijk en didactisch aantrekkelijk, innovatief prod uct met een rijke en flexibele inhoud, die aansluit bij de huidige onderwijsmodellen. Het is geschikt voor elke elektronische leeromgeving.