Over de kop ! / druk 1

Over de kop ! / druk 1
Titel: Over de kop ! / druk 1
Auteur: Geurts, J.G.
Bestelnr.: 9789055945306
Uitgever: Scriptum
Prijs : € 14,95
Vorige

Wat gebeurt er in je hoofd als je droomt? Kan een hond denken? Bepalen je hersenen of je hetero of homo wordt? En hoe ont-staat ons bewustzijn eigenlijk? Dit met veel enthousiasme en vaart geschreven boek geeft inzicht in een aantal intrigerende aspecten van hersenonderzoek. De auteurs zijn allen expert op het terrein van de neuroweten-schappen en laten de lezer op zeer toeganke-lijke wijze kennismaken met de meest fasci-nerende 'levende machine' die er is: ons brein.
Jeroen J.G. Geurts is neurobioloog en als senior wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het vu Medisch Centrum. Met bij-dragen van Wim van de Grind, emeritus-hoogleraar vergelijken-de fysiologie aan de Universiteit Utrecht, Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam, en dromen-onderzoeker Victor Spoormaker.
Het menselijk brein is het enige orgaan dat zichzelf vragen kan stel-len. Hoe brengen hersenen dromen voort? Wat is het aandeel van herse-nen in seksuele verschillen? Hoe ontstaat bewustzijn? Kunnen dieren denken? Wie Over de kop leest, zal het merken: de hersenen zijn ook het enige orgaan dat gefascineerd kan raken door de antwoorden.' Douwe Draaisma, auteur van Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt.
'Op speelse en innemende wijze warden we door Jeroen Geurts en zijn medeauteurs meegenomen in de fascinerende wereld van de hersenen. Dit boekje lees je in een adem nit en zet aan tot nadenken en verder lezen.'
Prof.dr. Henk J. Groenewegen, afdeling Anatomie & Neuroweten schappen, vu Medisch Centrum en auteur van het standaardleerwerk Neurologie: structuur, functie en dys functie van het zenuwstelsel.