Oudergids adhd / druk 1

Oudergids adhd / druk 1
Titel: Oudergids adhd / druk 1
Auteur: Kutscher, M.L.
Bestelnr.: 9789057122736
Uitgever: Nieuwezijds b.v.
Prijs : € 19,95
Vorige

Deze oudergids behandelt kort en bondig de problemen van kinderen met ADHD. Kutscher geeft regels, checklists en oplossingen voor gedragsproblemen thuis en op school, beschrijft stoornissen die vaak naast ADHD voorkomen, en bespreekt de rol die medicijnen kunnen spelen.

Aan bod komt onder meer:
- meer plezier beleven aan je kind
- omgaan met lastig gedrag
- ruzies voorkomen met de 'geen schuld'-benadering
- frustraties voorkomen door geen strijd aan te gaan
- samen met je kind problemen oplossen
- de zin en onzin van belonen en straffen
- huiswerk organiseren met een taakmap en maandplanner

Dit boek is bedoeld voor ouders, maar biedt ook docenten en andere begeleiders op school concrete suggesties voor het verminderen en oplossen van dagelijkse problemen met kinderen met ADHD.

Dr. Martin Kutscher is als kinderneuroloog verbonden aan het New York Medical College. Eerder verscheen van hem bij Nieuwezijds Kinderen in de syndroommix.

'Ik kan deze oudergids sterk aanbevelen als de beste keus voor ouders van kinderen met ADHD' Tony Attwood