Veilig bij God

Veilig bij God
Titel: Veilig bij God
Bestelnr.: 9789058299680
Uitgever: Jongbloed
Prijs : € 8,99
Vorige

Geloven vind ik moeilijk. Ik kan niet goed begrijpen dat er een God
is en dat alles door Hem ontstaan is. Ik weet ook niet goed hoe ik
me God moet voorstellen. Heel veel van God snap ik gewoon niet.

Autisme, de stoornis van Asperger en PDD-NOS zorgen voor
beperkingen in het dagelijks functioneren. Ook het geloofsleven
wordt beïnvloed door deze stoornissen. In Veilig bij God worden
de resultaten gepresenteerd van een uniek onderzoek naar de
geloofsbeleving van mensen met een autismespectrumstoornis.
Deze resultaten worden vertaald naar praktische handvatten
voor het omgaan met geloof en Bijbel: thuis, in het gezin, op
school en in de kerk. Het boek wil herkenning en praktische
handreikingen bieden aan mensen met autisme, aan hun familie- en
gemeenteleden en aan professionals.
Geloof en autisme is een onderwerp waar (nog) maar weinig over
geschreven is.