Kwestie van quotes

Kwestie van quotes
Titel: Kwestie van quotes
Auteur: Koenen, Hans; Eenkhoorn, Marloes
Bestelnr.: 9789058715357
Uitgever: Thema, Uitgeverij
Prijs : € 9,95
Vorige

Er zijn steeds meer trainers en coaches in dit land. En zij hebben steeds meer behoefte aan tools, kleine handige instrumentjes waarmee ze hun sessies aantrek-kelijk en spannend kunnen houden. Deze kaartset is daar een prachtig voorbeeld van. Een Kwestie van Quotes bestaat uit 108 uitspraken over thema's als leven, liefde, werk, geluk, wijsheid, dromen en succes. 

De kaarten zijn individueel te gebruiken: pak een kaart en kijk of je inspiratie kunt putten uit de quote die tevoorschijn komt. Daarnaast zijn de kaarten heel geschikt voor coachsessies, bijvoorbeeld als start van een coachgesprek of in een kennis-makingsgesprek. Bij coaching in groepen kunnen de kaarten tot mooie inspirerende gesprekken leiden. Vragen die je kunt stellen zijn: Waarom heb je juist voor dit thema gekozen? Hoe interpreteer jij deze quote? Hoe zie jij dat? Is de quote rele-vant op dit moment? Inspireert deze quote? Hoe kijken de anderen hier tegenaan?