Kerk op een kruispunt

Kerk op een kruispunt
Titel: Kerk op een kruispunt
Bestelnr.: 9789058817532
Uitgever: Buijten en Schipperheijn
Prijs : € 7,50
Vorige

'Wie is die man daar op dat plusteken?' Deze vraag kwam op bij een jonge man die in een kerk een groot crucifix zag hangen. Treffender kan de urgentie van de vraag naar de plaats van het christelijk geloof in onze samenleving niet worden uitgedrukt.Over de vraag naar de rol van christelijk geloof en kerk in deze tijd organiseerde de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding samen met de Theologische Universiteit Apeldoorn een symposium met als titel Kerk op een kruispunt. In deze uitgave zijn de bijdragen gebundeld. Vragen die aan de orde komen zijn:- Hoe kan in deze situatie de kerk de buitenwereld bereiken? Moet zij nieuwe wegen inslaan? En welke dan?-l Wat betekent dat dan voor de kerk zelf en voor haar leden?- Heeft de kerk in deze situatie een ander type predikant nodig?- Als dat zo is, wat betekent dat dan voor de opleiding van predikanten en andere werkers in de kerk?In deze bundel zijn vragen en suggesties toegevoegd om als kerken en kerkleden de handschoen op te nemen en samen het gesprek te voeren over de toekomst van de kerk. Het boekje is daardoor zeer geschikt als studiemateriaal voor groei- en gespreksgroepen en kerkenraden.