Identiteit en navolging

Identiteit en navolging
Titel: Identiteit en navolging
Auteur: Kuiper, Roel
Bestelnr.: 9789058817952
Uitgever: Buijten en Schipperheijn
Prijs : € 7,50
VorigePlaats in winkelwagentje

Identiteit is in christelijke organisaties gaan fungerenals verdiepingsbegrip. Tegelijkertijd bestaat er veelverlegenheid met betrekking tot de vormgeving vanchristelijke identiteit in een seculiere cultuur.De toegenomen aandacht voor het begrip navolginglaat zien dat christenen op zoek zijn naar nieuwevormen van contextualisering van hun geloof, in ondermeer onderwijs, zorg en professionele omgevingen.Navolging is het zichtbaar maken van de weg vanChristus op de kruispunten van de cultuur, maar raaktook aan de vorming van onze eigen identiteit.Dit boekje bevat de rede die in verkorte vorm isuitgesproken door prof.dr. Roel Kuiper bij de aanvaardingvan het ambt van buitengewoon hoogleraar 'Christelijkeidentiteit in maatschappelijke praktijken' aan deTheologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken.