Leerboek psychiatrie / druk 1

Leerboek psychiatrie / druk 1
Titel: Leerboek psychiatrie / druk 1
Bestelnr.: 9789058980762
Uitgever: Tijdstroom, Uitgeverij
Prijs : € 52,00
Vorige

Dit is een oude druk. Het boek is vervangen door een geheel herziene versie, met online leeromgeving (ISBN 9789058981615). 

Dit leerboek is een product van samenwerking tussen de acht medische faculteiten in Nederland. Voor het eerst in meer dan een decennium verschijnt er een compleet Nederlandstalig overzichtswerk dat specifiek is geschreven voor het vak psychiatrie in de artsopleiding. In vier delen - psychiatrische ziekteleer, psychiatrische ziektebeelden, speciële psychiatrie en maatschappelijke aspecten - behandelt het leerboek consequent alle stof.


Hoewel bedoeld voor het onderwijs in de psychiatrie aan studenten geneeskunde, is het boek ook bruikbaar voor de opleiding en bij- en nascholing van andere beroepsgroepen, zoals psychiaters, huisartsen, verpleeghuisartsen, revalidatieartsen en alle psychiatrisch geïnteresseerde medisch specialisten, alsook voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiatrisch verpleegkundigen.


Aan het Leerboek psychiatrie werkten maar liefst 55 auteurs mee. De redactie wordt gevormd door prof.dr. M.W. Hengeveld, hoogleraar psychiatrie aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en prof.dr. A.J.L.M. van Balkom, hoogleraar psychiatrie aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam.


Het boek vormt een tweeluik met Probleemgeoriënteerd denken in de psychiatrie, onder dezelfde redactie.