Casusboek kwaliteitsstandaarden

Casusboek kwaliteitsstandaarden
Titel: Casusboek kwaliteitsstandaarden
Bestelnr.: 9789058980786
Uitgever: Tijdstroom, Uitgeverij
Prijs : € 10,00
VorigePlaats in winkelwagentje

Kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden en generieke modules) beschrijven vanuit het perspectief van de patiŽnt en zijn naasten wat onder goed professioneel handelen (goede zorg) wordt verstaan. De meest actuele kennis vormt hierbij het uitgangspunt. Zorgverleners kunnen op basis van de standaard de kwaliteit van hun beroepsmatig handelen verder vergroten. Uiteindelijk bepalen de patiŽnt, zijn naasten en de zorgverle-ner(s) gezamenlijk wat in het individuele geval de beste behandeling en/of ondersteuning is. De nieuw ontwikkelde kwaliteitsstandaarden zijn bedoeld voor alle betrokkenen van de patiŽnt en zijn daarmee een belangrijk instrument bij het proces van gezamenlijke besluitvorming. 

Dit casusboek draagt bij aan de ontsluiting en implementatie van de zorgstandaarden en generieke modules. Binnen elke casus staan een zorgstandaard en/of generieke modules centraal. Aan de hand van enkele dilemma's wordt zichtbaar gemaakt op welke wijze de professional de standaarden in de dagelijkse praktijk kan gebruiken.Doordat het boek een groot deel van de problematiek van de ggz omvat, geeft het een goed beeld van de actuele zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen in Nederland. Het is daarnaast een eerste wegwijzer in een groot aantal nieuwe kwaliteits-standaarden. Door het gericht toepassen van deze standaarden in de dagelijkse klini-sche praktijk, kan de zorg worden toegesneden op de problematiek van de individuele patiŽnt.