Over pedoseksuelen gesproken

Over pedoseksuelen gesproken
Titel: Over pedoseksuelen gesproken
Auteur: Wijk, Anton van / Leiden, Ilse van
Bestelnr.: 9789059317284
Uitgever: Lemma, Uitgeverij
Prijs : € 33,50
Vorige

Niet eerder is er in Nederland onderzoek gedaan naar (ex-)partners van pedoseksuelen met als doel meer te weten te komen over de leefwereld van pedoseksuelen. Dit onderzoek is een eerste stap om die leemte op te vullen. Er zijn interviews gehouden met in totaal twintig vrouwen van mannen die een pedoseksueel delict hebben gepleegd. Hun verhalen geven een gedetailleerd beeld van de achtergronden en gedragskenmerken van de mannen, de relatie met hun vrouwen, en het seksuele gedrag in het algemeen en richting kinderen in het bijzonder. De verhalen van de vrouwen laten de aanloop tot het delict zien, de wijze waarop het misbruik van de kinderen volgens de vrouwen plaatsvindt en wat de nasleep is als het misbruik bekend wordt. Om het relaas van de vrouwen in perspectief te plaatsen zijn tevens gegevens gebruikt van de behandelinstelling waar de mannen in behandeling zijn geweest (De Waag) en is justitiële informatie bekeken.  

Dit unieke document is mogelijk gemaakt door het Programma Politie en Wetenschap en is het product van een intensieve samenwerking tussen Bureau Beke, het Korps Landelijke Politiediensten en De Waag. Het laat zien dat het raadplegen van de directe omgeving van de dader een waardevolle onderzoeksmethode is om de kennis over pedoseksuelen te verdiepen. Professionals – politie, justitie en behandelaars – krijgen aan de hand van de verhalen van de vrouwen meer inzicht in achtergronden en kenmerken van pedoseksuelen, waarmee zij in de praktijk hun voordeel kunnen doen.