Leren en leven / 1 genesis tot en met 2

Leren en leven / 1 genesis tot en met 2
Titel: Leren en leven / 1 genesis tot en met 2
Auteur: Cammeraat, P,
Bestelnr.: 9789061403234
Uitgever: Groot Goudriaan
Prijs : € 76,40
Vorige

Handboek voor Bijbelonderwijs. Het behandelt de volledige Heilige Schrift boek voor boek. Elk bijbelboek wordt voorafgegaan door een landkaart, waarop alle aardrijkskundige gegevens van het betreffende boek voorkomen. Daarna volgt een korte inleiding over de naam, de plaats, de schrijver, de inhoud, het doel en de tijd van het boek. In de marge worden de voornaamste chronologische data vermeld. Elk bijbelgedeelte wordt uitgewerkt volgens hetzelfde schema dat onder meer bestaat uit de volgende onderdelen: kerngedachte, context, exegese etc. Dit handboek bestaat uit vier delen: twee delen behandelen het Oude Testament en twee delen het Nieuwe Testament.Deel 1.