Hollanders en het water / 1 en 2 / druk

Hollanders en het water / 1 en 2 / druk
Titel: Hollanders en het water / 1 en 2 / druk
Bestelnr.: 9789065509734
Uitgever: Verloren, b.v., uitg.
Prijs : € 39,00
Vorige

Hollanders en het water
Twintig eeuwen strijd en profijt
Hollanders en het water - al eeuwenlang vormen zee en hecht paar. Vreemd is dat niet. Want nog steeds stuit je bijna overal in Holland op sloten, meren, grachten, plassen en rivieren, of op de zee.
Al dat water heft sinds mensenheugenis voor veel overlast gezorgd. Hollanders zijn dan ook wereldberoemd vanwege hun strijd tegen het water. Maar ze hebben er ook de vruchten van geplukt-als handelaren, vissers, schippers, reders, militairen en recreanten. Zonder water had Holland nooit kunnen uitgroeien tot zo'n welvarend en dichtbevolkt gewest.
Dit boek laat zien hoe Hollanders sinds het begin van de jaartelling met het water hebben geleefd. Op basis van de nieuwste inzichten belicht een team van zeventien historici deze gesschiedenis vanuit verschillende invalshoeken. Tezamen geven zij een intrigerend beeld van de vindingrijkheid waarmee de Hollanders hun natte leefomgeving optimal hebben benut.
met bijdragen van:
dr. D. Aten
drs. E. Beukers
prof.dr. G.J. Borger
dr.H.Buiter
drs. E.J. van Ginkel
dr. R.P. de Graaf
dr. W. van der Ham
dr. A.A.S. van Heezik
ir. P.Huisman
prof.dr. W. Klinkert
dr. P.J.M. Martens
drs.ing R.G. de Neve
dr. B.C. de Pater
drs. A.A. Poldervaart
dr. L.H.J. Sicking
E.K. Spits
dr. M. van Tielhof